Recensie High Tea richtlijnen

Opstellen recensie berichten

1. Schrijf in leesbaar Nederlands, let op spelling en grammatica. Berichten in dialect moeten ook te begrijpen zijn voor mensen die het dialect niet spreken.
2. Licht de beoordeling toe.
3. Zorg dat de cijfers die worden gegeven overeen komen met de toelichting.
4. Gebruik dezelfde naam en e-mail adres bij het schrijven van meerdere Berichten over één restaurant. Wanneer HighTea.nl van één persoon meerdere Berichten ontvangt die onder verschillende namen zijn geschreven, wordt in principe alleen de nieuwste getoond.
5. HighTea.nl staat in beginsel toe dat gebruikers berichten anoniem schrijven, maar gebruik hiervoor wel een valide e-mailadres. Als HighTea.nl twijfelt aan de oprechtheid en vanwege het ontbreken van een (correct) e-mailadres worden deze berichten verwijderd.

Door het plaatsen van recensies op de website kent de gebruiker HighTea.nl het onherroepelijke recht toe om deze te openbaren en mogen deze door HighTea.nl onbeperkt worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, vertaald en verspreid in elk middel en in elke vorm, waaronder – doch niet uitsluitend – voor advertenties en andere promotionele doeleinden voor HighTea.nl en / of anderen zonder toestemming van de gebruiker.

Ongewenste berichten

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van restaurant recensies die niet toegestaan zijn op de website. HighTea.nl behoudt zich het recht voor om deze opsomming te allen tijde te wijzigen. Indien een gebruiker deze bepaling overtreedt zal HighTea.nl zo nodig gerechtelijke actie ondernemen tegen die gebruiker. Verboden zijn onder meer berichten waarin gebruikers:

1. Discriminerend zijn (ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur en fysieke of verstandelijke vermogens).
2. Enkel hoofdletters gebruiken.
3. Wijzigingen doorgeven of vragen over het restaurant stellen. Gebruik hiervoor het contactformulier.
4. Een recensie schrijven over een restaurant waar de gebruiker werkt of gewerkt heeft, waarvan de eigenaar of bedrijfsleider familie van de gebruiker is.
5. De naam van een ander restaurant noemen.
6. Beweren dat men ziek is geworden van het eten.
7. Beweren dat er haren, ongedierte, of andere voorwerpen van die strekking in het eten zaten.
8. Personeel van het restaurant herkenbaar beschrijven.
9. Commerciële doeleinden nastreven.
10. Beledigingen uiten of op andere wijze in strijd handelen met normen en waarden.
11. Anderszins schokkende, kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke taal gebruiken.
12. Spam, junkmail, kettingbrieven of andere ongevraagde massa berichten verspreiden.

Bezwaar tegen berichten

Indien een restaurateur, gebruiker of derde het niet eens is met een recensie, recensie verdacht vindt, van mening is dat recensie inbreuk maakt op auteursrechten of anderszins klachten heeft over de recensie, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met HighTea.nl. Wij zullen de situatie dan verder uitzoeken, bijvoorbeeld door de gebruiker die de betreffende informatie heeft geplaatst om een toelichting te vragen of te proberen om contact tussen restaurateur en de gebruiker mogelijk te maken. Indien nodig zal HighTea.nl daarna zo spoedig mogelijk zorg dragen voor het verwijderen van de recensie.

Restaurateurs kunnen reageren op recensies via hun restaurantbeheerpagina. De restaurateurs krijgen niet rechtstreeks de contactgegevens van de gebruiker, maar kunnen wel via HighTea.nl reageren.